לקשר ראשי

Shabbat1   אינו קשור לארגון מסויים.

מטרתנו היחידה היא לעודד בקרב העם את אימוץ הדרך הפשוטה אשר תכליתה השגת אחדות בעם היהודי והגנה עליו מפני אוייבים.

akivalane@gmail.com : דוא"ל

מדוע דווקא בחרנו בשם ? Shabbat1

כיוון שאנו קוראים לאימוץ הדרך הפשוטה אשר יכולה להגביר את האחדות בין היהודים.

ומאחר והמטרה שלנו היא בעלת חשיבות עליונה.